середа, 15 квітня 2015 р.


Щиро вітаємо учасника фінального етапу 
(заключного) туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2015" 
від Петрівського району :

Номінація «Хімія» 
Швець Олена Олександрівна,  комунальний заклад "Петрівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів - гімназія" Петрівської районної ради Кіровоградської області, учитель хімії 

Хімія

Хімія
Учасник заключного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2015" у номінації "Хімія" від Кіровоградської області


ШВЕЦЬ

ОЛЕНА

ОЛЕКСАНДРІВНА


Останнє місце роботи:
Комунальний заклад "Петрівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа ІІ - ІІІ ступенів - гімназія" Петрівської районної ради Кіровоградської області
Педагогічний стаж:
10
Кваліфікаційна категорія:
"спеціаліст першої категорії"
Педагогічне кредо:
"Щоб не з пустелі починати путь, дари минулого ти не забудь. Цінуй і розумій сучасне, щоб перешкоди обійти завчасно. З любов'ю і добром в душі твори. Майбутнього твого життя скарби."
Інноваційні форми роботи та технології, що використовує:
Спрямованість на особистісний розвиток, що є необхідною умовою модернізації освітянської галузі держави та її інтеграції в європейський і світовий освітній простір, відповідає сучасним соціальним запитам на культурноосвічену та культуротворчу особистість. Cоціальний запит щодо особистісно розвивальної освіти, а також недостатнє вивчення проблеми розвивального навчання у процесі вивчення хімії на практичному рівні вказують на актуальність обраної науково-методичної проблеми «Розвивальне навчання як засіб активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів». Використання технології розвивального навчання, як основи організації процесу навчання, у якому акцент робиться на потенційних можливостях учня, дозволяє сформувати у школярів навички саморозвитку. Як результат формується автономність на компетентність, що є важливим компонентом у професійному самовираженні. Спираючись на теорію поетапного формування розумових дій, сформульовану П.Я. Гальперіним, у процесі навчання хімії виділяємо три основні типи орієнтування в завданні. Перший тип: навчання дії за вказаним зразком, без указівок, як виконувати саму дію. Другий тип орієнтування: даються всі вказівки стосовно виконання завдання, наводиться готовий алгоритм. Третій тип орієнтування навчає аналізу в конкретній ситуації, логічним результатом якого є знаходження способу дії в поставленій задачі і можливість самостійного складання відповід! ного алгоритму або правила-орієнтиру розв’язування певного класу задач, що слугує навчальною моделлю в процесі розв’язування типових (частинних) задач. Саме за третього типу засвоєння (орієнтування в завданні) учень може стати суб’єктом навчальної діяльності, оскільки результатом такої організації є самостійно одержаний новий продукт, нові знання та способи діяльності, що виконуються з метою оволодіння новими знаннями. Третій тип засвоєння відповідає головному концептуальному положенню розвивального навчання – засвоєння навчального матеріалу має здійснюват! ися шляхом організації самостійної навчальної діяльності (учіння) в скороченому „квазі-дослідницькому” вигляді. Адаптуючи окреслену технології до умов вивчення хімії, визначаємо наступні етапи: Перший етап – індукція (наведення), створення емоційного настрою, особистого ставлення до процесу обговорення. Індуктором можуть виступати: слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодія, текст, малюнок - те, що може викликати почуття, потік асоціацій, питань. Використовую вправи: «Обличчя настрою», «Обери чоловічка», «Вершина». Другий етап – самоконструкція, індивідуальне створення гіпотез, проблем. Мотивую учнів до навчальної діяльності, самостійного висунення гіпотез кількома способами: «Відтягнута загадка», навчальний експеримент, вправи «Прямокутник», «Картинна галерея», «Досьє» та інші. Третій етап – соціалізація, усе, що зроблено індивідуально, у парах, групах, має бути винесено на обговорення. Використовую методи – «Коло знань», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Навчаючи вчуся», «Ажурна пилка», «Кейс метод», «Дерево рішень» . Четвертий етап – афішування, демонстрація робіт учнів. Здійснюється у вигляді малюнків, текстів, схем, проектів, ланцюгів перетворення. Використовую прийом «Багато мишей». П’ятий етап – розрив, внутрішнє усвідомлення учнями неповноти або невідповідності старих знань новим, внутрішній емоційний конфлікт, виходом з якого є заглиблення в проблему, пошук відповідей. Використовую прийом «Новизни». Шостий етап – рефлексія, вираження почуттів, що виникли в учнів у ході уроку. Використовую прийоми: «Підіб'ємо підсумки», «Вільний мікрофон», «Снігова куля». Як показала практика, на сучасному етапі результативний урок неможливо будувати за однією технологією. Тому комбінування технологій дозволяє забезпечити поступовий перехід від репродуктивного до творчого типу мислення учнів. Наприклад, використання елементів проблемно-пошукового навчання, здійсненого поетапно: І етап: використання окремих проблемних завдань (запитань) застосовую на будь-якому етапі уроку. Найчастіше використовую прийоми: «Вилучи зайве», «Оратор», діаграму «Венна», евристичну бесіду, лабораторне дослідження, «ПРЕС», «Підказка товаришу»; ІІ етап: постановка та вирішення проблемних ситуацій. Використовую такі прийоми: «Обери позицію», «Спільний проект», «Коментатор», складання структурних схем та опорних конспектів, створення презентацій, робота з об’єктами в лабораторних умовах. Такі види роботи дозволяють сформувати та розвинути предметну хімічну компетентність учня, здатність до особистісного вибору та особистісної відповідальності, значущість радості учіння як творчого процесу.
Власний особистісний і педагогічний портрет:
Професія вчителя є однією з тих дивних професій, де майстер з року в рік продовжує себе в своїх учнях. І немає нічого благороднішого від цієї місії… 10 років я працюю в Петрівському НВК, веду своїх вихованців у країну хімічних знань. Головне моє завдання як учителя – зробити навчання цікавим: для учня це – посильним і успішно – результативним, для мене – радісним. Я переконана, що найбільша цінність – це особистість дитини; все, що робиться, робиться для неї, для її навчання, виховання, розвитку. А розкрити особистість учня вдається тоді, коли вчитель іде на урок не лише зі знанням навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, набором задач і вмінням їх майстерно розв’язувати, але і з різноманітними та цікавими способами організації праці учнів. Тому пошук і вибір способу побудови уроку пов’язую з формуванням умінь учнів спостерігати, аналізувати, узагальнювати, формулювати гіпотези,! ставити запитання, висловлювати і відстоювати свої думки, оперувати навчальним матеріалом, а також із розвитком мислення, уваги, уяви, пам’яті учнів, з вихованням пізнавального інтересу, самостійності у здобутті знань, моральності, культури. Щоб розвивати творчі здібності учнів, їх поступово, але систематично залучаю до самостійної пізнавальної діяльності. Для забезпечення якісної співпраці між учнями і вчителем традиційного уроку недостатньо, тому часто практикую проведення нестандартних уроків. Нетрадиційний урок, на мою думку - це пульсування життя, творча самореалізація вчителя, вияв неповторної його індивідуальності, а для учня – це свято серед буднів. Поряд з формуванням творчого мислення намагаюся не забувати і про розвиток інтуїції школярів. Це і вміння уважно спостерігати, досліджувати, прогнозувати нові твердження і переосмислювати вивчене. Постійне зацікавлюю учнів предметом, відкриваю можливості для творчості. Від зроблених на уроці відкриттів, а головне – відкриттів власних можливостей, учні отримують задоволення. Для розвитку логічного мислення пропоную задачі на кмітливість, задачі з помилками в умові, задачі підвищеної складності, а також розгадування ребусів, кросвордів тощо. Не залишаю поза увагою і позакласну роботу. Проводжу заняття з обдарованими учнями, вікторини, конкурси, тижні хімії. Розв’язування творчих задач та участь в районних та обласних олімпіадах сприяють успішному вступу учнів до вищих навчальних закладів. На мою думку, для успішного формування у школярів рис творчої особистості слід надавати їм максимум можливостей для випробовування себе у творчості. Особливу радість відчуваю від творчої співпраці з учнями. Розумію, що не кожен учень буде в майбутньому хіміком, але сподіваюся, що мої учні виростуть мислячими, всебічно розвиненими, творчими людьми. На уроках намагаюся створити атмосферу довіри, доброзичливості та взаєморозуміння. Адже без цих складових неможливо добитися очікуваних результатів. Постійно перебуваю в творчому пошуку, збагачую свій педагогічний арсенал, а також охоче ділюся своїми надбаннями з колегами на засіданнях міжшкільного та районного методичних об’єднань, семінарах-практикумах, засіданнях районної творчої групи вчителів природничих дисциплін.
Посилання на власний блог:
Відеозапис майстер-класу:

четвер, 22 січня 2015 р.

Вітаємо переможця та лауреата обласного конкурсу "Учитель року- 2015"


           
20-21 січня у м. Кіровограді відбувся ІІ етап обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».

      Нинішнього року серед 20 кращих педагогів області - 2 представники нашого району:

      Швець О.О. – учитель хімії Петрівського НВК;

  Трипадуш Т.В. – учитель образотворчого мистецтва Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів.

            За результатами конкурсних випробувань «Навчальний проект», «Урок» та «Самоаналіз уроку» фахові  журі визначили переможців у кожній номінації.


Зокрема, у номінації «Хімія»  перемогу виборола Швець Олена Олександрівна.
Переможець обласного конкурсу "Учитель року - 2015" 
у номінації "Хімія" - Швець О.О.(друга справа)
Трипадуш Тетяна Василівна визнана лауреатом у номінації «Образотворче мистецтво».

Лауреат обласного конкурсу"Учитель року - 2015" у номінації  
"Образотворче мистецтво"-  Трипадуш Т.В. (перша справа)
Щиро вітаємо

            Швець Олену Олександрівну та Трипадуш Тетяну Василівну, які переконливо продемонстрували свій творчий потенціал на обласному рівні.

            Нехай здійсняться усі ваші життєві плани, надії і мрії, а кожен день вашого життя буде світлим, сонячним, дарує радість творчого натхнення і життєвих перемог.